Word Cloud with Quality Management related tags

Kalite yönetimi dendiğinde ilk aklımıza gelen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’dır. Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standartlar haline gelmiştir.

Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

NEDEN TS EN ISO 9001?

•   Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

•   Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

•   Etkin bir yönetimi,

•   Maliyetin azalmasını,

•   Çalışanların tatminini,

•   Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

•   Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

•   İadelerin azalmasını,

•   Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

Proje Aşamalarımız

 • Proje Kapsamının Belirlenmesi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Proje Ekibinin Oluşturulması
 • Süreçlerin Belirlenmesi
 • Dokümantasyon Çalışmaları
 • Risk Değerlendirme Süreci
 • Farkındalık Eğitimleri
 • İç Denetim
 • Yönetim Gözden Geçirme
 • Dış Denetim Süreci
 • Denetim Sonrası Bulguların Kapatma Planlarının Yapılması
 • Proje Kapanışı

Hizmet Verdiğimiz Diğer Danışmanlık Konuları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Danışmanlığı

Çevre Yönetim Sistemi Standardı gereksinimleri yerine getirilerek denetime hazır hale getirilmesi.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Danışmanlığı

Eski adıyla OHSAS 18001 yeni Versiyonu olarak yayınlanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Danışmanlığı

EYS standardı ile ilgili gereksinimlerin yerine getirilmesini ve dış denetim'e hazır hale getirilmesidir.

Süreçlerin Belirlenmesi

Kapsam dahilinde değerlendirilecek süreçler belirlenir. Belirlenen süreçler üzerinden standart gereksinimleri yerine getirilir.

Risk Değerlendirmesi

Tüm standartlarda süreç tabanlı Risk Değerlendirme süreci gereksinimleri yerine getirilecektir. Standart gereksinimlerine göre ayrı ayrı çalışılmaktadır.

İç Denetim

İlgili kapsam gereksinimlerine göre ISO 19011 Standardı çerçevesinde denetim çalışması yapılmaktadır. İç denetim raporu düzenlenmektedir.