Programın Hedefi :

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gerekenlerin, Gerçek yada Tüzel kişi’ler olarak kanunun getirmiş olduğu sorumluluklar ve VERBİS sistemine kayıt süreçlerinin anlatımı yapılacaktır.

Eğitimin Kazandırdıkları:

KVKK Eğitimi ile aşağıdaki hususlar hakkında kazanımlar elde edilecektir.
6698 Sayılı kanunun getirdikleri sorumluluklar
Kurum içerisinde KVKK kanunu kapsamında yapılması gereken faaliyetler
KVKK kurumuna gönderilecek bilgiler
VERBİS Sistemine kayıt
VERBİS Sistemine yüklenecek bilgiler
Kurum içinde uygulanması gereken KVKK kuralları
Kişisel Verilerin Korunması Politikası
İmha Politikası

Eğitim İçeriği

Kişisel veri nedir?
Özel Nitelikli Kişisel Veri nedir?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
KVKK Yönetmelikleri
Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler
Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri
Kişisel Verileri Koruma Politikası
Veri Sorumlusu kimdir?
Veri İşleme Temsilcisi 
Aydınlatma Yükümlülüğü
Açık Rıza 
Geçmişe Dönük Rıza Beyanı
KVKK kurulu?
KVKK kurulu görevleri?
Kişisel Veri İşleme Envanteri
Envanter Nasıl Hazırlanır 
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Saklama Süreleri
Saklama Koşulları
Güvenlik Tedbirleri
Silme ve Yok Etme 
Anonimleştirme
Silme, Yok etme ve Anonimleştirme Riskleri
VERBİS Nedir 
VERBİS’e kayıt işlemleri nelerdir
VERBİS yüklenecek bilgiler
Denetimler 
Cezalar