İçerik

 • Kalite kavramları ve tarihçe
 • ISO 9000 Standartları serisi
 • ISO 9001:2015 standardına geçiş zaman çizelgesi
 • ISO 9001:2015 yapısal değişiklikler ve temel farklılıklar
 • Karşılaştırma tablosu (ISO 9001:2008 İLE ISO 9001:2015)
 • Kalite Yönetim Prensipleri
 • ISO 9001:2015 KYS Standardı şartları
  • Ana başlıklar
  • Standart maddeleri
  • Belge sahibi firmalar nasıl hazırlanabilir?
  • Kalite Yönetim Sistemi’ni yeni kuracak firmalar nasıl hazırlanabilir?