ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir? Neden Kurulmalıdır?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.

Enerjiye erişim giderek daha maliyetli olmakta ve çevreye daha zarar verici hale gelmektedir. Enerji kaynaklarının da azalması neticesinde çoğu ülkede ucuz enerji devri artık kapanmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde;

• Maliyetlerin azalması

• Çevresel etkinin azalması

• Rekabet edilebilirliğin artması sağlanacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Doğrudan faydaları

• Enerji maliyeti tasarruflar

• Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi

• Daha az sera gazı emisyonu

• Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme

• Daha az karbon ayak izi

• İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması

• Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım

• Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi

• Bilinçli karar alma süreçleri

• Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Dolaylı faydaları

• Olumlu tanıtım

• İyileşmiş kurumsal imaj

• İyileşmiş işletme verimliliği

• İyileşmiş bakım uygulamaları

Proje Aşamaları

 • Proje Kapsamının Belirlenmesi
 • Üst Yönetimin Sorumlulukları
 • Enerji Politikasının Belirlenmesi
 • Enerji Planlama Süreci
 • Uygulama ve İşletim Süreci
 • Farkındalık Eğitimleri
 • İç Denetim Süreci
 • Yönetim Gözden Geçirme Süreci
 • Dış Denetim Süreci
 • Denetim Sonrası Uygunsuzlukların Planlanması
 • Proje Kapanışı