Eğitimin İçeriği:

Eğitimde Anlatılacak Konular :

• Enerji Yönetimine Genel Bakış (TEP)
• Tanımlar
• EnYS Şartları
– 4.1 Genel Şartlar
– 4.2 Yönetimin Sorumluluğu
– 4.3 Enerji Politikası
– 4.4 Enerji Planlaması
– 4.5 Uygulama ve Işletim
– 4.6 Kontrol Etme
– 4.7 Yönetimin Gözden Geçirmesi