Eğitim İçeriği:

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standart oluşumu
 • YSY( Yüksek Seviye Yapı)  Annex SL ( Madde 4,5,6,7,8,9,10)
 • ISO 45001’e geçiş zaman çizelgesi
 • 6 adımda ISO 45001’e geçiş
 • İSG yönetim sistemine giriş
 • İSG yönetim sisteminin amacı
 • İSG yönetim sisteminin başarı etmenleri
 • Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al Döngüsü
 • PUKÖ ile ISO 45001 çerçevesi arasındaki ilişki
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi katma değer ve fırsatları
 • Tanımlar
 • Yönetim sistem şartları
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının kapsamı

o    İç konu, dış konu, ilgili taraf ve beklentiler

o    Kuruluşun bağlamı

o    Proses(süreç)

o    Liderlik ve çalışanların katılımı

o    Görev Sorumluluk Yetki

o    Planlama

o    Tehlikeler nasıl belirlenir?

o    İşletme faaliyetlerinin sınıflandırılması

o    Tehlikelerin tanımlanması

o    Risklerin ve fırsatların değerlendirmesi

o    Risklerin ve fırsatların kontrolü

o    Makine tehlikeleri

o    Destek(kaynaklar, yeterlilik, farkındalık, iletişim ve dökümante edilmiş bilgi)

o    Operasyon

o    Satınalma ( yüklenicile ve işi dışarıya yaptırma)

o    Değişim Yönetimi

o    Performans değerlendirme

o    İç tetkik

o    Yönetimin Gözden geçirilmesi

o    İyileştirme (Düzeltici faaliyet, kaza kök sebep araştırma vb)