Eğitim İçeriği

 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bakış
 • Kapsam Belirleme Pratikleri
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği Kontrol Noktaları
 • Bilgi Güvenliği Politikası Uygulaması
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Bilgi Varlıkları Yönetimi Uygulaması
 • İnsan Kaynakları Güvenliği Pratikleri
 • Fiziksel Ve Çevresel Güvenlik Uygulamaları
 • Haberleşme ve İşletim Yönetimi Pratikleri
 • Erişim Kontrolü Pratikleri
 • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme Ve Bakımı Uygulamaları
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi Uygulaması
 • Uyum Pratikleri
 • Uygulamalı ISO/IEC 27001 Belgelendirme Süreci Çalışması
 • ISO/IEC 27001 Standardı Uygulama Sınavı