• ISO 22301 temel kavramlar
  • ISO 22301 genel tanıtım
  • Kuruluşu anlama, paydaş gereksinimlerinin, yasal ve sözleşmelerden kaynaklanan iş sürekliliği gereksinimlerin belirlenmesi
  • İş etki analizi
  • İş süreklilik hedeflerinin belirlenmesi
  • Kriz yönetim ekibinin belirlenmesi
  • Acil durum müdahale planının hazırlanması
  • Tatbikat planlarının hazırlanması
  • Tatbikat türleri ve tatbikatlarda dikkat edilecek hususlar
  • ISO 22301 başarı faktörleri