ISO/IEC 20000 temel eğitim kursu, adayları temel nitelendirme için hazırlar. ISO/IEC 20000-1:2011 uluslararası standardının gerekliliklerinin ve içeriğinin anlaşılması için gerekli olan bilgiyi sağlar. Uygulamaların hizmet götürmek, bu hizmetleri sürekli geliştirmek ve ISO/IEC 20000-1:2011 sertifikasını alabilmek için bir kuruluş tarafından nasıl benimsendiğini ortaya koyar. ISO/IEC 20000 BT hizmet yönetimi için uluslararası bir standarttır. Bu standardın gerekliliklerini ve standartla uygunluğun kanıtlanması konusundaki kılavuzluğun yanı sıra kabul edilebilir bir kalitede yönetim hizmeti götürebilmek için gerekli olan BT hizmet yönetim sisteminin detaylarını sağlamaktadır.

ISO 20000 Temel Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi kursu ISO/IEC 20000 ve standardın tipik bir BT hizmet sağlayıcı kuruluşundaki kullanımı konusunda temel bilgiye sahip olduğunu kanıtlamak isteyenleri hedeflemektedir. Bu yeterlilik dış denetçiler, danışmanlar ya da bir hizmet sağlayıcı kuruluşta standardın uygulanmasından sorumlu olan kişiler için ileri düzey bilgi sağlamamaktadır. Denetçiler, danışmanlar ya da uygulayıcılar bu standardın uygulanması konusunda daha çok detay sağlayacak olan denetçi kurslarına katılmayı düşünebilirler.

ISO/IEC 20000-1 Farkındalık Eğitimi

Hedef:

Katılımcıya BT hizmeti ve ISO/IEC 20000-1’in gereklilikleri konusunda detaylı bilgi sağlamak.

İçerik:

  • BT hizmetine giriş
  • BT hizmetiyle ilişkili temek kavramlara ve terminolojiye giriş
  • ISO/IEC 20000-1’in felsefesi ve temel ilkeleri
  • ISO/IEC 20000-1 standardının gerekliliklerinin detaylı incelemesi
  • Uygulamayla birlikte elde edilecek yararlara giriş
  • ISO/IEC 20000-1’in uygulamasındaki etkili metotlar