İçerik

 • Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği,
 • Çevre yönetim sistemi kurma aşamaları,
 • ISO 14001:2015 revizyonunun getirdiği yenilikler,
 • Çevre ile ilgili mevzuat hakkında genel bilgilendirme,
 • ISO 14001:2015 Standart maddelerine giriş,
 • Çevresel etkiler ve bu etkilerin değerlendirilmesi,
 • Çevresel Risklerin Belirlenmesi
 • Çevre yönetim planlarının oluşturulması,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin dokümantasyonu,
 • Çevre yönetimi denetimi,
 • Çevre yönetimi kapsamında kaynakların yönetimi,
 • Çevresel yönetim programı ve gözden geçirilmesi,