ISO 45001 Nedir ?

ISO 45001, OHSAS 18001 Standardının yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, komite taslağı aşamasını tamamlayarak taslak haline geçti.

ISO 45001 standardı, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve Üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir.

Bütün dünyada kabul gören ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemi gibi sistem yaklaşımlarını izlemektedir. ISO 45001 in ana yapısı son revizyonlarla birlikte uygulamaya alınan Annex SL yapısına uygun olarak kurulmuştur ve 10 maddeden oluşmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Faydaları  ;

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sağladığı yararlar şunlardır ;
1 ) İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
2 ) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
3 ) Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir. Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır.
4 ) Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.
5 ) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
6 ) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
7 ) Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
8 ) Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.
9 ) Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlar.
10 ) İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunur.
11 ) Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni Uygulayan firmalar :
İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,
İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,
İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,
Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,
İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,
İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,
İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik çalışmalarını dokümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.

Proje Aşamaları

  • Proje Kapsamının Belirlenmesi
  • İSG Mevcut Durumunun Belirlenmesi
  • Dokümantasyon Süreci
  • Risk Değerlendirmesi
  • İSG Farkındalık Eğitimleirnin Gerçekleştirilmesi
  • İç Denetim
  • Yönetim Gözden Geçirme
  • Dış Denetim Süreci
  • Denetim Sonrası Uygunsuzlukların Planlanması
  • Proje Kapanışı